BLUE MARINE

גלריה

גלריה זו מכילה 7 תמונות

מאת גיל אלגבי אי אפשר להתעלם מגווני הכחול העמוק שהולכים להציף אותנו החורף – מהתכלת שהתחיל במתקפת 'טרנד צבעי הגלידה' ואשר הולך לחזור בענק, בקיץ הבא, בשלל גווני תכלת – מהעדין ביותר ועד המבריק והמנצנץ. הפקת ה'בלו מרין' נוצרה בעקבות … להמשיך לקרוא

SAGA-JEWELRY

SAGA-JEWELRY- שגית רביבו

סאגא בשגעת קיץ
ארט דירקטור סטיילניג שיער ואיפור –  גילי אלגרבלי חן ודניאלה

צלם אופנה- דודו אביטבול

דודו אביטבול צלם אופנה (1)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (2)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (3)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (4)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (5)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (6)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (7)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (8)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (9)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (11)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (12)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (13)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (14)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (15)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (16)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (17)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (18)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (19)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (20)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (21)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (22)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (23)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (24)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (25)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (26)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (27)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (28)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (29)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (30)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (31)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (32)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (34)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

דודו אביטבול צלם אופנה (35)

שגית רביבו קיץ 2013
צילום אופנה: דודו אביטבול
צילום מוצר : תמיר אשכנזי
איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
דוגמנית – נעה סרור ל"אלינור שחר". ואביגיל רביבו

 

קטלוג נעלי לורן קיץ 2013

 • קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
 • צילום אופנה והפקה: דודו אביטבול
 • צילום מוצר : תמיר אשכנזי
 • איפור עיצוב  שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
 • ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
 •  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
 • גרפיקה: שירה נטוביץ
  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013 צילום והפקה: דודו אביטבול צילום מוצר : תמיר אשכנזי איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי ע. סטיילניג - חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי דוגמנית - אלינור זינו ל"אלינור שחר". גרפיקה: שירה נטוביץ

  קטלוג נעלי לורן קיץ 2013
  צילום והפקה: דודו אביטבול
  צילום מוצר : תמיר אשכנזי
  איפור עיצוב שיער וסטיילינג גילי אלגרבלי
  ע. סטיילניג – חן בג'רנו ל"סטודיו גילי אלגרבלי
  דוגמנית – אלינור זינו ל"אלינור שחר".
  גרפיקה: שירה נטוביץ

 

 

קטלוג נעלי לורן חורף 2013

 נעלי לורן חורף 2013

צלם אופנה : דודו אביטבול

צלם מוצר: תמיר אשכנזי

סטיילינג: שירן קדר

איפור ושיער: רמי  אלמקייס ADA LZORGAN

דוגמנית: לודה גרוס HH MODEDLS

הפקת קטלוג, גרפיקה והגהה לדפוס :דאתא סטודיו

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צלם מוצר

תמיר אשכנזי צלם מוצר

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום אופנה

דודו אביטבול צלם אופנה

צילום מוצר

תמיר אשכנזי צלם מוצר

צילום מוצר

תמיר אשכנזי צלם מוצר

צילום מוצר

תמיר אשכנזי צלם מוצר

צילום מוצר

תמיר אשכנזי צלם מוצר

כתבת אוכל לשבועות

שבועות נקרא גם "יום הקהל" -

ביום מתן תורה הצטווה משה להקהיל את כל העם לפני הר סיני. השם מביע את אחדות העם.זהו יום שאנו בדרך כלל מתאספים עם המשפחה לבושים לבן אוכלים מאכלי חג חלביים.

בניגוד לחגים אחרים בהם משמעות החג די ברורה נראה לי שחג שבועות מקבל אצל כל אחד מאיתנו משמעות אחרת. חלק מאיתנו לומדים תורה כל הלילה ובכך מקיימים את תיקון ליל שבועות, חלקנו מגיעים עם הטרקטור והתוצרת הראשונה (הביכורים) למרכז רחבת המושב או הקיבוץ לחגוג את ביכורי השנה. חלקנו זוכרים את חג מלחמות המים בהם השתתפנו כשהיינו ילדים או עדיין… וחלקנו זו ארוחה טובה על בסיס גבינות ויין. וכמובן שחלק מאיתנו יוצאים לשוק לראות את יופי הסחורות לקראת החג ואחכ נכנסים למטבח…ארוחת החג תמיד ניראת חגיגית עם המפה הלבנה הסלטים המושקעים ושפע הפשטידות ודגים אנו ממלאים את השולחן בכל טוב הארץ.

בצילומי ומתכוני החג רציתי להעביר את שילובי הצבעים את הניגוד בין הלבן הטהור לבין חגיגיות ורב גוניות של הירקות. האסטתיקה של המנות וצורת הגשתן חשובה לא פחות, אנו מוסיפים את חוש הראיה להילולת הטעמים והריחות של מנות החג.

והנה ההמלצה שלי:

צילום מזון

צילום אוכל- datastudio.co.il

צלם מזון

צילום אוכל- datastudio.co.il

צילום מזון

צילום אוכל- datastudio.co.il

צלם מזון

צילום אוכל- datastudio.co.il

צלם מזון

צילום מזון- datastudio.co.il

מתכונים לשבועות

צילום מזון- datastudio.co.il

צלם מזון

צילום מזון- datastudio.co.il

צלם מזון

צילום מזון- datastudio.co.il

צלם מזון

צילום מזון- datastudio.co.il

צילום מזון

צילום מזון- datastudio.co.il

צילום וסטיילינג לכתבה : דודו אביטבול ותמיר אשכנזי

מימונה

המִימוּנָה (בערבית: ميمونة‎) הוא חג עממי הנחוג במוצאי שביעי של פסח, באסרו חג (בישראל בכ"ב בניסן ובחוץ לארץ בכ"ג בניסן).

מקור המנהג הוא בעיקר במסורת יהדות צפון אפריקה ולפי השערת החוקרים, החל במאה ה-18. דעת הקהל היום סבורה כי חגיגות המימונה שייכות ליוצאי צפון אפריקה, אך ישנם עדויות רבות כי מנהג זה החל קודם כל בארם צבא (סוריה של ימינו) ובאינסטנבול ורק אחר כך התפשט לשאר מדינות המזרח.

אחד ההסברים לקיומו של חג נוסף זה היא הזהירות היתרה שהיתה מקובלת במהלך ימות הפסח. היו נזהרים שלא לאכול איש אצל רעהו, בשל שוני במנהגים הקשורים להימנעות מחמץ וכיוצא בו. לכן, מיד לאחר פסח היו מארחים איש את רעהו, כדי להראות שמה שלא אכל אצלו בפסח לא היה בגלל איבה אלא בגלל חומרה, והנה עתה הם אוכלים איש ממאכלי רעהו.

מאת: ויקופדייה

 

 

 

קלאופטרה 2012 -הפקת אופנה למגזין לאישה

"לכבוד חג הפסח ובסימן יציאת מצרים, הפקת אופנה בהשראת אחת הנשים החזקות בהיסטוריה, המלכה המצרית קליאופטרה. אם הייתה מסתובבת בינינו אחת כזאת היום, כך היא הייתה מתלבשת

המלכה המצרית קליאופטרה נחשבה פאם פאטאל אלפני שנים לפני שהמושג נולד. הצלמים דודו אביטבול ותמיר אשכנזי יחד עם הסטייליסטית דורין זייתי בהפקת אופנה שכולה בהשראת המלכה המיתולוגית."

איפור: אור ארליך | עיצוב שיער: אסף אוקנין | סטיילינג: דורין זייתי | דוגמנית: קימי סבג

צילום: דודו אביטבול 

לינק לכתבה:http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4207909,00.html

kleopatra (2)

דודו אביטבול צלם אופנה

kleopatra (1)

דודו אביטבול צלם אופנה

 

kleopatra (7)

דודו אביטבול צלם אופנה

kleopatra (13)

kleopatra (16)

דודו אביטבול צלם אופנה

טיפים צילום מזון

צילום מזון

צילום אוכל- datastudio.co.il

צילום אוכל

צילום אוכל מושתת על תחושה מאוד ספציפית, על מנת שצילום מזון יהיה מצוין יש לשאול שאלה אחת,האם זה טעים???                                                                                                              במידה ותשובה שעולה מהשאלה אינה מוחלטת כנראה שהצילום לא מספיק טוב.

לפני שניגשים לצלם אוכל יש להבין מס כללים שיחסכו המון זמן במעמד הצילום:

ראשית ברגע שהוחלט מה מצלמים יש להתייחס לבחירת חומרי הגלם כלומר במידה ומצלמים עגבניות יש לבחור את העגבניות  היפות ביותר והחושניות ביותר שתוכלו להשיג. במידה ויש שיתוף פעולה עם סטייליסט\ת(מעצב\ת) מזון, שף, רוב העיסוקים האלו יהיו תחת ידם כגון : בחירת חומרי הגלם, הכלים שיצולם עליהם האוכל, עיצוב המנה וכדומה.

כאשר מדובר בצילום אוכל ללא התערבות של גורם חיצוני(בדרך כלל כאשר מדובר בתיק עבודות או חוסר תקציב) על הצלם להיערך בהתאם לצילום ולבנות את סדר הפעולות בדרך הנכונה והיעילה ביותר:

 • מהו הקונספט-ביצוע מחקר יסודי
 • ממה מורכב הצילום:
 1. בחירת חומרי הגלם
 2. בחירת הכלים לצילום המנה\סטיילינג
 3. בחירת הרקע והאווירה הנכונה – במידה ואנו מצלמים מנה לספר בישול גורמה נשתמש בכלים המתאימים והרקע הלבן והנקי כדי ליצור אווירה אלגנטית ויוקרתית, המטרה העיקרית היא ליצור את הקשר בין סוג האוכל לאופי המסעדה וכמובן לגרות את חוש הראייה 
 4.  עיצוב המנה עם התייחסות לפרטים הקטנים ביותר, לא מספיק לצלם את המנה כמו שהיא, רצוי ואפילו חובה לעצב אותה עד הפירור האחרון
 5. בחירת הקומפוזיציה הנכונה
 6. עיצוב התאורה בדגש על הנושא המצולם והעצמתו
 7. עיבוד התמונה בתוכנות הייעודיות –רצוי מאוד להגיע לתוצאה מקסימאלית ולא להשאיר יותר מידי מקום לתיקונים ועבודה מיותרת

חשוב לזכור שמי שאוכלת כאן זו העין, האוכל צריך להראות טעים לכן אנו מכוונים לחוש אחד בלבד וזהו חוש הראיה, יתר החושים לא באמת פועלים אפילו אם נוזל לכם ריר, כל הרעיון בצילום אוכל הוא לגרות את הצרכן מספיק עד לכדי שכנוע שזה הוא המוצר הטוב והטעים ביותר שיש בשוק. ניתן להגיע לתוצאות מעולות וכמובן טעימות בעזרת חומרי גלם פשוטים הנמצאים בהישג יד, חלק מצילומי האוכל הנמצאים כאן נעשו בסטודיו בעזרת כלים פשוטים ושליטה בתאורה.

אשמח לענות על שאלות ולהרחיב בפרטים הטכנים

בהצלחה וכמובן הכי חשוב תהנו …

דודו אביטבול